Třída Berušek

Halloween ve třídě

Saunování

Začínáme se saunováním. Vždy 1x za 14 dní v úterý. Rozpis tříd naleznete na nástěnce.

Soukromá mateřská škola - Ústí nad Labem | soukromamaterskaskola.cz
Bělehradská 37, Ústí nad Labem 400 11, tel: 472 771 741