Třída Sluníček

Dopravní hřiště v 9 hod.

Kroužek Pohybovek

Dnes 8.10. začíná kroužek Pohybovek s paní učitelkou Sárou. Bude probíhat vždy v úterý co 14 dní dle počasí v herně / na hřišti.

Soukromá mateřská škola - Ústí nad Labem | soukromamaterskaskola.cz
Bělehradská 37, Ústí nad Labem 400 11, tel: 472 771 741