Třída Sluníček

Informační schůzka účastníků školky v přírodě v 16,15 hod.

Třída Berušek

Keramika v 9 hod., 60 Kč

Třída Koťátek

Keramika v 9,30 hod., 60 Kč

ul. Stará

Divadlo Krabice v 9.hod, pohádka "Jak jsem dobyl hrad"

Soukromá mateřská škola - Ústí nad Labem | soukromamaterskaskola.cz
Bělehradská 37, Ústí nad Labem 400 11, tel: 472 771 741