Vážení rodiče, 
vzhledem k současné složité situaci, kdy jsme byli nuceni uzavřít naši MŠ z důvodu ochrany zdraví dětí, rodičů i zaměstnanců,  Vás žádáme o úhradu sníženého školného. Nutná opatření mají dopad na každého z nás, proto jsme se snažili nastavit tento udržovací poplatek tak, aby byl co nejnižší a zároveň dovoloval naší školce překlenout toto období. Školné po dobu uzavření MŠ činí 1 200 Kč / měsíc (nezávisle na tom, kterou z budov Vaše dítě navštěvuje). Vyúčtování Vám budou zaslána na telefon formou SMS. 
Věříme, že Vás potěší informace, že jsme se rozhodli ponechat MŠ otevřenou po celou dobu letních prázdnin. Po znovuotevření MŠ bude tedy provoz kontinuální. 
Děkujeme za pochopení a podporu a věříme, že se situace co nejdříve zlepší. 

Vedení SMŠ o.p.s. 
Popis projektu: "Rekonstrukce objektu na mateřskou školu" registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000674.

Cílem rekonstrukce je vytvoření současného, pohodlného, bezbariérového, tvůrčího a komunitního zázemí pro 50 dětí (a jejich rodičů), z hlediska MŠ v nižší věkové hladině 2-3 let, a to jak v objektu samém, tak v rámci přilehlé zahrady. Projekt přispěje ke zlepšení dostupnosti a zvýšení kapacity zařízení typu mateřská škola ve městě Ústí nad Labem a to na rozhraní dvou městských obvodů - město a Severní Terasa, což se významným způsobem projeví nejen ve zlepšení podmínek pro život obyvatel ale i v rámci celkového ekonomického a infrastrukturního rozvoje města. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Soukromá mateřská škola - Ústí nad Labem | soukromamaterskaskola.cz
Bělehradská 37, Ústí nad Labem 400 11, tel: 472 771 741