Vážení rodiče,
S radostí vám oznamujeme, že od 1.9.2019 v ulici Stará 2550 fungují 4 třídy pro 2-3leté děti. 

Nově zřízené třídy jsou určeny pouze pro cca 12-13 dětí na 1 třídu.  Integraci a péči o nejmenší věnujeme zvýšenou pozornost. Rodinná atmosféra, důvěra a citlivý postup při zvykání ulehčují dětem první delší odloučení od svých rodičů.


Provozní doba: 7:00-16:00
Školné: 3000 Kč /měsíc                od 1.9.2020 3300 Kč/měsíc
Stravné: 40 Kč /den


V případě zájmu nás kontaktujte na tel. čísle: 472 771 741, 725 711 238 nebo na e-mailové adrese: info@soukromamaterskaskola.cz

Soukromá mateřská škola - Ústí nad Labem | soukromamaterskaskola.cz
Bělehradská 37, Ústí nad Labem 400 11, tel: 472 771 741