Měsíční plán akcí - březen 2020

Společné ul. Stará:

12.3. - Divadlo Krabice v 9 hod., pohádka "Jak jsem dobyl hrad"

Společné ul. Bělehr.:

16.3. - Divadlo Na Klice v 9 hod., pohádka "O vodě", 50 Kč

27.3. - Pyžamová noc od 17 hod. s Ivanou a Sárou, 200 Kč


 SLUNÍČKA

 5.3. - Keramika v 9 hod., 60 Kč 

 9.3. - Schůzka pro rodiče předškoláků s vietnamskou národností  v 15 hod. - včetně rodičů dětí z Pastelek

 12.3. - Informační schůzka účastníků školky v přírodě v 16,15 hod. 

 23.3. - Květinový jarní den 

 24.3. - Velikonoční dílny v RC Slunečník v 9 hod., 60 Kč 

 27.3. - Raut

                                                  

 PASTELKY

 3.3. - Dopravní hřiště v 9,30 hod. 

 11.3. Raut  

 19.3. - Keramika v 9 hod., 60 Kč


BERUŠKY

12.3. - Keramika v 9 hod., 60 Kč 

24.3. - Velikonoční dílny v RC Slunečník v 9,30 hod., 60 Kč


KOŤÁTKA

12.3. - Keramika v 9,30 hod., 60 Kč

24.3. - Velikonoční dílny v RC Slunečník v 9,30 hod., 60 Kč  

31.3. - Lekce v knihovně v 10 hod.


V letošním školním roce bude docházet paní na keramiku přímo do naší MŠ.


Sauna v MŠ -v ul. Bělehr. každých 14 dní. Rozpis na nástěnce ve vestibulu. Omluvy,  prosíme hlaste na třídách. 

Logopedie (ul. Bělehr.)- v pátek 1x za měsíc 14:30-15:15 h. Přesný termín je vždy upřesněn na hlavní nástěnce.

Plavání - od 21.2. začíná další kurz plavání. Hodina bude každý patek od 8-9 hodin.Soukromá mateřská škola - Ústí nad Labem | soukromamaterskaskola.cz
Bělehradská 37, Ústí nad Labem 400 11, tel: 472 771 741