Měsíční plán akcí - leden 2020


Společné ul. Bělehr.:

28.1. - Sváťovo divadlo v herně v 9 hod., 45 Kč

 SLUNÍČKA

   13.-17.1 - některý den dle počasí bobování na Sovoluskách

   30.1. - "Zvířata kolem nás" - přednáška v MŠ od 9hod., 35 Kč

                                                  

 PASTELKY

      8.1. - Snowmens day - Sněhulákový den

   15.1- Winter sports - Den zimních sportů - bobování dle počasí     

   

 KOŤÁTKA 

  30.1.- "Zvířata kolem nás" - přednáška v MŠ od 9hod., 35 Kč


 BERUŠKY  

  30.1.- "Zvířata kolem nás" - přednáška v MŠ od 9hod., 35 Kč


V letošním školním roce bude docházet paní na keramiku přímo do naší MŠ.


Sauna v MŠ -v ul. Bělehr. každých 14 dní. Rozpis na nástěnce ve vestibulu. Omluvy,  prosíme hlaste na třídách. 

Logopedie (ul. Bělehr.)- v pátek 1x za měsíc 14:30-15:15 h. Přesný termín je vždy upřesněn na hlavní nástěnce.Soukromá mateřská škola - Ústí nad Labem | soukromamaterskaskola.cz
Bělehradská 37, Ústí nad Labem 400 11, tel: 472 771 741