Měsíční plán akcí - říjen 2019

8.10.- Dopravní hřiště v 9 hod. - třída Sluníček

11.10.- Dopravní hřiště v 9,30 hod. - třída Pastelek - předškoláci

15.10.- Návštěva knihovny v 10 hod.

21.10. - Focení ,,Zima na ledě" (čas zjistíte na své třídě)

23.10.- Halloween ve třídě Sluníček

25.10.- Halloweenská noc v MŠ od 17,30 hod.

29.10.- Halloween ve třídě Berušek

29.10.- Halloween ve třídě Pastelek

30.10.- Dlabání dýní s rodiči v 16 hod., místo dle počasí (ve třídě/na zahradě)

31.10.- Strašidelné dílničky s rodiči v 16 hod. ve třídě Berušek


V letošním školním roce bude docházet paní na keramiku přímo do naší MŠ.Sauna v MŠ - začínáme v říjnu. Rozpis na nástěnce ve vestibulu. Omluvy prosím hlaste na třídách. 

Kurz plavání - začínáme 4.10.
 


Soukromá mateřská škola - Ústí nad Labem | soukromamaterskaskola.cz
Bělehradská 37, Ústí nad Labem 400 11, tel: 472 771 741