15. 5. 2020                                                                      
Vážení rodiče,
máme radost, že pro Vás můžeme naši školku opět otevřít!
Spolu se znovuotevřením ale přišla také nová situace a součástí návratu Vašich ratolestí je:
  1. seznáme se s pokyny pro rodiče
  2. seznámení se s provozem a hygienickými opatřeními
  3. odevzdání čestného prohlášení o bezinfekčnosti Vašeho dítěte v den návratu do MŠ
Součástí preventivních opatření bude při návratu 18. 5. měření teploty dětí a to před vstupem do třídy.
Čestné prohlášení je k dispozici ke stažení nebo Vám jej poskytne personál MŠ ihned při příchodu. S pokyny pro rodiče a s provozem a hygienickými opatřeními se můžete seznámit níze nebo je naleznete na vchodových dveřích do budovy a na hlavní nástěnce.

Informace a instrukce k platbám za období březen - srpen 2020:
  1. Rodiče, kteří mají nedoplatky za měsíc březen, prosíme o jejich úhradu do 31. 5. 2020.
  2. Platbu na měsíc květen jsme snížili na 1 200 Kč
  3. V letošním roce se prázdninová docházka hlásí personálu MŠ závazně a školné se hradí PŘEDEM do 30. 6. 2020. Prázdninové školné bude ve standardní výši.
    Pokud tedy bude docházka nahlášena na 1 měsíc (červenec či srpen) nebo na oba měsíce, uveďte informaci prosím do poznámky k platbě. Navštíví-li Vaše dítě MŠ v obou měsících (bez ohledu na počet dnů), je nutné uhradit školné za oba měsíce. Jestliže možnost prázdninové docházky nevyužijete vůbec, úhrada školného je stejná jako v předešlých letech (tedy 1 školné za oba měsíce).
Platby provádějte prosím běžným způsobem na účet č. 115-3125810297/0100. Případný přeplatek stravného za měsíc březen bude vyrovnán ve vyúčtování v měsíci červnu.

Rádi bychom poděkovali rodičům, kteří nás v mimořádné situaci podpořili. 
Velmi si vážíme Vaší podpory a proto pro Vaše děti během letních měsíců plánujeme několik benefitů. Nechte se překvapit! Věříme, že Vaše děti i Vy budete nadšeni.
Děkujeme!
Kolektiv MŠ
Soukromá mateřská škola - Ústí nad Labem | soukromamaterskaskola.cz
Bělehradská 37, Ústí nad Labem 400 11, tel: 472 771 741