10. 9. 2020                                                                       
Vážení rodiče,

vzhledem k aktuálnímu vývoji situace spojené se šířením COVID-19 bylo Ministerstvem zdravotnictví vydáno Mimořádné opatření k nošení ochranných pomůcek ve všech budovách v celé ČR. Děti a pedagogičtí pracovníci jsou od této povinnosti oproštěni, nicméně rodiče jsou povinni mít při pohybu v prostorách MŠ zakrytá ústa a nos. Prosíme Vás, abyste toto nařízení respektovali.

Z preventivních důvodů jsme se zároveň rozhodli, že se třídní schůzky v tomto školním roce neuskuteční. Chápeme, že máte řadu dotazů a budeme se snažit je zodpovědět. Obecné organizační záležitosti ohledně chodu MŠ jsou obsaženy ve Školním řádu, se kterým Vám doporučujeme se seznámit (k dispozici ve vestibulech našich školek a na třídách). Dále se samozřejmě můžete obrátit na třídní učitelky při předávání a vyzvedávání dětí, ochotně Vám odpoví na Vaše otázky a podají informace, které se vztahují přímo ke konkrétní třídě.

Využít můžete také následující kontakty:

Ivana Holasová (pedagogická ředitelka) : 725 711 238 info@soukromamaterskaskola.cz

- v případě dotazů na chod školky, organizaci školního roku, stížností a námětů na zlepšení

Roman Karchňák (vedoucí školní jídelny, hospodář): 725 976 207

- v případě dotazů týkajících se školného, stravného a jejich vyúčtování

Děkujeme za pochopení a věříme, že se situace zvládne, aniž by byl průběh školního roku výrazně narušen a Vaše děti si užijí pobyt ve školce naplno.

Kolektiv MŠ15. 5. 2020                                                                      
Vážení rodiče,
máme radost, že pro Vás můžeme naši školku opět otevřít!
Spolu se znovuotevřením ale přišla také nová situace a součástí návratu Vašich ratolestí je:
 1. seznáme se s pokyny pro rodiče
 2. seznámení se s provozem a hygienickými opatřeními
 3. odevzdání čestného prohlášení o bezinfekčnosti Vašeho dítěte v den návratu do MŠ
Součástí preventivních opatření bude při návratu 18. 5. měření teploty dětí a to před vstupem do třídy.
Čestné prohlášení je k dispozici ke stažení nebo Vám jej poskytne personál MŠ ihned při příchodu. S pokyny pro rodiče a s provozem a hygienickými opatřeními se můžete seznámit níze nebo je naleznete na vchodových dveřích do budovy a na hlavní nástěnce.

Informace a instrukce k platbám za období březen - srpen 2020:
 1. Rodiče, kteří mají nedoplatky za měsíc březen, prosíme
   o jejich úhradu do 31. 5. 2020.
 2. Platbu na měsíc květen jsme snížili na 1 200 Kč
 3. V letošním roce se prázdninová docházka hlásí personálu MŠ závazně a školné se hradí PŘEDEM do 30. 6. 2020. Prázdninové školné bude ve standardní výši.
  Pokud tedy bude docházka nahlášena na 1 měsíc (červenec či srpen) nebo na oba měsíce, uveďte informaci prosím do poznámky k platbě. Navštíví-li Vaše dítě MŠ v obou měsících (bez ohledu na počet dnů), je nutné uhradit školné za oba měsíce. Jestliže možnost prázdninové docházky nevyužijete vůbec, úhrada školného je stejná jako
  v předešlých letech (tedy 1 školné za oba měsíce).
Platby provádějte prosím běžným způsobem na účet č. 115-3125810297/0100. Případný přeplatek stravného za měsíc březen bude vyrovnán ve vyúčtování v měsíci červnu.

Rádi bychom poděkovali rodičům, kteří nás v mimořádné situaci podpořili. 
Velmi si vážíme Vaší podpory a proto pro Vaše děti během letních měsíců plánujeme několik benefitů. Nechte se překvapit! Věříme, že Vaše děti i Vy budete nadšeni.
Děkujeme!
Kolektiv MŠ
Soukromá mateřská škola - Ústí nad Labem | soukromamaterskaskola.cz
Bělehradská 37, Ústí nad Labem 400 11, tel: 472 771 741