Školné na 1 měsíc činí 2 500,- Kč.

Školné na 1 měsíc ve třídě s výukou angličtiny  3 000,- Kč.

Školné na 1 měsíc v ul. Stará 3 300,-

Školné na 1 měsíc v ul. Stará 2 (2denní docházka )  2 000 Kč 

Stravné na 1 den činí 40,- Kč.

Informace pro rodiče dětí s koncem školní docházky: přeplatky za stravné budou vráceny v měsíci ZÁŘÍ.


Zájemci o 2 denní docházku v ul. Stará 2550 při podání přihlášky uvedou do poznámek, o které dny mají zájem. Vašim požadavkům se s přihlédnutím k aktuálnímu stavu podaných přihlášek a již přijatých dětí pokusíme vyhovět.
Upozornění: Zvolený typ docházky NELZE z provozních důvodů v průběhu školního roku měnit. 
Děkujeme za pochopení.


Prosíme, plaťte převodem z účtu. Hotově jen ve výjimečných případech.

  • BANKOVNÍM PŘEVODEM plaťte v termínu od 5. dne v měsíci do 10. dne v měsíci na číslo účtu: 
  • 115-3125810297/0100
  • Do poznámky nezapomeňte uvést příjmení dítěte!


Lístečky s částkou k placení dostanete vždy na své třídě.

ŠKOLNÉ SE PLATÍ ZA AKTUÁLNÍ MĚSÍC.
STRAVNÉ SE PLATÍ ZÁLOHOVĚ ZA CELÝ MĚSÍC DOPŘEDU A NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC JE ČÁSTKA ZA OBĚDY DLE SKUTEČNÉ DOCHÁZKY ODEČTENA A PŘEVEDENA NA DALŠÍ MĚSÍC.

Soukromá mateřská škola - Ústí nad Labem | soukromamaterskaskola.cz
Bělehradská 37, Ústí nad Labem 400 11, tel: 472 771 741