Třída Sluníček

10.-21.10.- projekt podzim (pouštění draka, náš podzimní skřítek)

Soukromá mateřská škola - Ústí nad Labem | soukromamaterskaskola.cz
Bělehradská 37, Ústí nad Labem 400 11, tel: 774 596 551