Třída Pastelky

Letní dílny pro rodiče s dětmi 15:00-16:00

Třída Koťátka

Výlet vlakem do ZOO Děčín, návrat kolem 14. hodiny, dětem s sebou do batohu větší svačinu, ráno sraz do 8 hodin.

Soukromá mateřská škola - Ústí nad Labem | soukromamaterskaskola.cz
Bělehradská 37, Ústí nad Labem 400 11, tel: 774 596 551