Vážení rodiče, z důvodu stále se zvyšujících provozních nákladů jsme nuceni od 1. září 2023 navýšit úplatu za vzdělávání v Bělehradské a Veleslavínově ulici.
Školné tedy bude od září 2023 činit 3 000 Kč/ 1 měsíc a ve třídě s výukou AJ pak 3 700 Kč/ 1 měsíc.
Děkujeme za pochopení.
Soukromá mateřská škola - Ústí nad Labem | soukromamaterskaskola.cz
Bělehradská 37, Ústí nad Labem 400 11, tel: 774 596 551