Režim dne

6:00 - 9:30 individuální hry a činnost dětí, řízená činnost, spontánní činnost, ranní cvičení

8:30 - 9:00 hygiena, svačina 

9.30 - 11:30 hygiena, pobyt venku

11:30 - 12:15 hygiena, oběd

12:15 - 14:00 odpolední odpočinek, nespavé aktivity

14:00 - 14:30 hygiena, svačina

14:30 – 18:00 odpolední zájmová činnost dětí, pokračování v cílených činnostech


Soukromá mateřská škola - Ústí nad Labem | soukromamaterskaskola.cz
Bělehradská 37, Ústí nad Labem 400 11, tel: 774 596 551