Plánované akce 2022/2023
 • Tenis
 • Keramika
 • Solná jeskyně v MŠ
 • Kroužky v MŠ
 • Výlety dle nabídky
 • Sváťovo divadlo
 • Divadlo Krabice
 • Divadlo Na Klice
 • Veřejný sál Hraničář
 • Saunování v MŠ
 • Noci v SMŠ
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídky
 • Vánoční dílny s rodiči
 • Lyžařský výcvik
 • Karneval 
 • Beseda s policií 
 • Škola v přírodě
 • Dětský den
 • Pasování předškoláků
Podrobnější rozpis bude v měsíčních plánech a v odkazu Kroužky.
Soukromá mateřská škola - Ústí nad Labem | soukromamaterskaskola.cz
Bělehradská 37, Ústí nad Labem 400 11, tel: 774 596 551