16.11.2021                                          
Karanténa- Stará ulice:
Vážení rodiče,
děti, které absolvovaly PCR test s negativním výsledkem, se mohou ve čtvrtek 18.11. vrátit do MŠ.

15. 11. 2021                                                
Vážení rodiče,
v MŠ se bohužel vyskytla nákaza onemocnění COVID-19. Rodiče dětí, které byly v přímém kontaktu, byli informováni, nicméně žádáme všechny rodiče, aby dbali zvýšené opatrnosti a v žádném případě nepřiváděli do MŠ děti s příznaky onemocnění (včetně průjmu a zvracení). Zároveň se dočasně pozastavují kroužky a další aktivity nad rámec běžné výuky.
Děkujeme za pochopení.

06.05.2021                                                        
Vážení rodiče,
od 10.5.2021 dojde k rozvolnění stávajících opatření a naše MŠ se opět otevře pro všechny děti. Třídy Berušky a Koťátka budou z důvodu karantény části dětí od 10.5. do 12.5. spojeny ve třídě Berušek.
Zároveň od 10.5. již nebude nutné děti dále testovat.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás a Vaše děti.
Kolektiv MŠ

10.4.2021                                                       
Vážení rodiče,
ZDE naleznete informace ke školnému za březen a duben 2021 s ohledem na situaci spojenou s pandemií COVID-19.

02.03.2021                                                          
Vážení rodiče,
mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je ve školním roce 2020/2021 předškolní vzdělávání povinné. Podklady naleznete na webových stránkách školy v sekci "Předškoláci-distanční výuka", která je součástí Nástěnky. Zpětnou vazbu, prosíme odesílejte na email predskolaci-sms@seznam.cz
Informace o školném:
MŠ je uzavřena od 1. 3. -19. 3. Ředitelka školy rozhodla
o výši školného za předškolní vzdělávání za měsíc březen 2021 tak, že školné je poníženo o počet dnů uzavření školy. Stravné se nehradí.
Školní za měsíc březen činí 900 Kč.
V případě rozhodnutí o prodloužení uzavření MŠ z nařízení vlády se uhrazené školné AUTOMATICKY PŘEVÁDÍ DO DALŠÍHO MĚSÍCE. Platby zasílejte, prosím na běžný účet
pro platby.
Děkujeme.
Kolektiv MŠ

01.03.2021                                                          
Vážení rodiče,
potvrzení o uzavření MŠ není potřeba. Žádost o ošetřovné lze vyplnit ZDE.

28. 2. 2021                                                            

Vážení rodiče,

v důsledku nových vládních opatření bude naše MŠ od pondělí 1. 3. 2021 na 3 týdny uzavřena. Potvrzení o uzavření MŠ si můžete v případě potřeby vyzvednout v budově v Bělehradské ulici každý všední den v dopoledních hodinách nebo o něj požádat emailem. Děkujeme za pochopení. 

Kolektiv SMŠ, o.p.s.


12. 10. 2020                                                                       

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivému vývoji pandemie covid-19 jsme se rozhodli v naší MŠ zavést některá další opatření, abychom tak snížili riziko přenosu onemocnění. Zvýšená hygiena a pravidelná desinfekce všech prostor a povrchů je samozřejmostí již od první vlny epidemie. Nově zavádíme následující opatření:

- Děti se od úterý 13.10. nebudou setkávat napříč třídami. Ráno tedy prosím své děti odvádějte do jejich třídy a odpoledne si je vyzvedávejte rovněž v jejich třídě.

- V umývárnách budou děti používat jednorázové papírové ručníky.

- Personál MŠ bude mít ve společných prostorách a při komunikaci s rodiči zakrytá ústa a nos.

- Stravování v budově v ulici Stará bude probíhat odděleně, třídy se v jídelně vystřídají.

Zároveň bychom chtěli požádat rodiče, aby skutečně nepřiváděli do MŠ děti, které vykazují příznaky respiračního onemocnění. Naší snahou je udržet provoz MŠ bez omezení, což by v případě karantény nebo rozšíření onemocnění mezi personálem nebylo možné.

Děkujeme za pochopení a věříme, že se nám společně podaří situaci zvládnout.


10. 9. 2020                                                                       
Vážení rodiče,

vzhledem k aktuálnímu vývoji situace spojené se šířením COVID-19 bylo Ministerstvem zdravotnictví vydáno Mimořádné opatření k nošení ochranných pomůcek ve všech budovách v celé ČR. Děti a pedagogičtí pracovníci jsou od této povinnosti oproštěni, nicméně rodiče jsou povinni mít při pohybu v prostorách MŠ zakrytá ústa a nos. Prosíme Vás, abyste toto nařízení respektovali.

Z preventivních důvodů jsme se zároveň rozhodli, že se třídní schůzky v tomto školním roce neuskuteční. Chápeme, že máte řadu dotazů a budeme se snažit je zodpovědět. Obecné organizační záležitosti ohledně chodu MŠ jsou obsaženy ve Školním řádu, se kterým Vám doporučujeme se seznámit (k dispozici ve vestibulech našich školek a na třídách). Dále se samozřejmě můžete obrátit na třídní učitelky při předávání a vyzvedávání dětí, ochotně Vám odpoví na Vaše otázky a podají informace, které se vztahují přímo ke konkrétní třídě.

Využít můžete také následující kontakty:

Ivana Holasová (pedagogická ředitelka) : 725 711 238 info@soukromamaterskaskola.cz

- v případě dotazů na chod školky, organizaci školního roku, stížností a námětů na zlepšení

Roman Karchňák (vedoucí školní jídelny, hospodář): 725 976 207

- v případě dotazů týkajících se školného, stravného a jejich vyúčtování

Děkujeme za pochopení a věříme, že se situace zvládne, aniž by byl průběh školního roku výrazně narušen a Vaše děti si užijí pobyt ve školce naplno.

Kolektiv MŠ15. 5. 2020                                                                      
Vážení rodiče,
máme radost, že pro Vás můžeme naši školku opět otevřít!
Spolu se znovuotevřením ale přišla také nová situace a součástí návratu Vašich ratolestí je:
 1. seznáme se s pokyny pro rodiče
 2. seznámení se s provozem a hygienickými opatřeními
 3. odevzdání čestného prohlášení o bezinfekčnosti Vašeho dítěte v den návratu do MŠ
Součástí preventivních opatření bude při návratu 18. 5. měření teploty dětí a to před vstupem do třídy.
Čestné prohlášení je k dispozici ke stažení nebo Vám jej poskytne personál MŠ ihned při příchodu. S pokyny pro rodiče a s provozem a hygienickými opatřeními se můžete seznámit níze nebo je naleznete na vchodových dveřích do budovy a na hlavní nástěnce.

Informace a instrukce k platbám za období březen - srpen 2020:
 1. Rodiče, kteří mají nedoplatky za měsíc březen, prosíme
   o jejich úhradu do 31. 5. 2020.
 2. Platbu na měsíc květen jsme snížili na 1 200 Kč
 3. V letošním roce se prázdninová docházka hlásí personálu MŠ závazně a školné se hradí PŘEDEM do 30. 6. 2020. Prázdninové školné bude ve standardní výši.
  Pokud tedy bude docházka nahlášena na 1 měsíc (červenec či srpen) nebo na oba měsíce, uveďte informaci prosím do poznámky k platbě. Navštíví-li Vaše dítě MŠ v obou měsících (bez ohledu na počet dnů), je nutné uhradit školné za oba měsíce. Jestliže možnost prázdninové docházky nevyužijete vůbec, úhrada školného je stejná jako
  v předešlých letech (tedy 1 školné za oba měsíce).
Platby provádějte prosím běžným způsobem na účet č. 115-3125810297/0100. Případný přeplatek stravného za měsíc březen bude vyrovnán ve vyúčtování v měsíci červnu.

Rádi bychom poděkovali rodičům, kteří nás v mimořádné situaci podpořili. 
Velmi si vážíme Vaší podpory a proto pro Vaše děti během letních měsíců plánujeme několik benefitů. Nechte se překvapit! Věříme, že Vaše děti i Vy budete nadšeni.
Děkujeme!
Kolektiv MŠ
Soukromá mateřská škola - Ústí nad Labem | soukromamaterskaskola.cz
Bělehradská 37, Ústí nad Labem 400 11, tel: 774 596 551