Popis projektu: "Rekonstrukce objektu na mateřskou školu" registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000674.

Cílem rekonstrukce je vytvoření současného, pohodlného, bezbariérového, tvůrčího a komunitního zázemí pro 50 dětí (a jejich rodičů), z hlediska MŠ v nižší věkové hladině 2-3 let, a to jak v objektu samém, tak v rámci přilehlé zahrady. Projekt přispěje ke zlepšení dostupnosti a zvýšení kapacity zařízení typu mateřská škola ve městě Ústí nad Labem a to na rozhraní dvou městských obvodů - město a Severní Terasa, což se významným způsobem projeví nejen ve zlepšení podmínek pro život obyvatel ale i v rámci celkového ekonomického a infrastrukturního rozvoje města. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Soukromá mateřská škola - Ústí nad Labem | soukromamaterskaskola.cz
Bělehradská 37, Ústí nad Labem 400 11, tel: 774 596 551