Bělehradská + Veleslavínova ul.

Plná docházka                       2 700 Kč/ 1 měsíc
Třída s anglickým jazykem      3 200 Kč/ 1 měsíc

Stará ul.

Plná docházka             3 500 Kč/ 1 měsíc
Částečná docházka       2 100 Kč/ 1 měsíc

Sourozenecká sleva při plné docházce          500 Kč/ 1 dítě
Při částečné docházce nelze uplatnit sourozeneckou slevu.

Udržovací poplatek                       1 200 Kč
Školné na 1 den včetně stravného      250 Kč
Školné na 1 měsíc činí                 2 500 Kč.


Stravné od 1. 9. 2022 činí 50 Kč/den.

Zájemci o částečnou docházku v ul. Stará 2550 při podání přihlášky uvedou do poznámek, o které dny mají zájem. Vašim požadavkům se s přihlédnutím k aktuálnímu stavu podaných přihlášek a již přijatých dětí pokusíme vyhovět.
Upozornění: Zvolený typ docházky NELZE z provozních důvodů v průběhu školního roku měnit. 
Děkujeme za pochopení.


Prosíme, plaťte převodem z účtu. Hotově jen ve výjimečných případech.

  • BANKOVNÍM PŘEVODEM plaťte v termínu do 15. dne v měsíci na číslo účtu: 
  • 115-3125810297/0100
  • Do poznámky nezapomeňte uvést příjmení dítěte!


Lístečky s částkou k placení dostanete vždy na své třídě.

ŠKOLNÉ SE PLATÍ ZA AKTUÁLNÍ MĚSÍC.
STRAVNÉ SE PLATÍ ZÁLOHOVĚ ZA CELÝ MĚSÍC DOPŘEDU A NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC JE ČÁSTKA ZA OBĚDY DLE SKUTEČNÉ DOCHÁZKY ODEČTENA A PŘEVEDENA NA DALŠÍ MĚSÍC.

Soukromá mateřská škola - Ústí nad Labem | soukromamaterskaskola.cz
Bělehradská 37, Ústí nad Labem 400 11, tel: 774 596 551